Đào tạo kỹ năng

ĐÀO TẠO KỸ NĂNG

Mục tiêu của Đào tạo kỹ năng nhằm đáp ứng tối ưu nhu cầu cho từng vị trí nhân sự theo từng lĩnh vực hoạt động và giúp học viên ứng dụng kỹ năng và kiến thức giải quyết những vấn đề của vị trí mình đang đảm nhiệm

Phương pháp

Coaching Skill - Cố vấn

Giúp học viên có thể ứng dụng các kỹ năng và kiến thức giải quyết những vấn đề của vị trí mình đang đảm nhiệm, cũng như giúp doanh nghiệp xử lý được những khó khăn đang gặp phải và phát triển tốt hơn.

Lợi ích

Nhóm sản phẩm kỹ năng cho lãnh đạo cấp cao; Nhóm sản phẩm kỹ năng cho lãnh đạo cấp trung; Nhóm sản phẩm kỹ năng cho cấp nhân viên

Nhóm sản phẩm

Đối tượng

Các cấp nhân sự trong một doanh nghiệp